Shopping Cart
0 items
 
Currency
 
Bestsellers
 

T & C

Saya faham bahawa:

1. Nama, alamat dan no telefon dalam maklumat diri saya adalah benar. Dan maklumat ini hanyalah untuk tujuan pengeposan barang sahaja. Maklumat ini tidak akan dikongsi atau digunakan untuk tujuan selain daripada itu.

2. Barang dipos ke nama dan alamat yang direkodkan dalam akaun. 

3. Barang akan dipos dalam tempoh pada dalam tempoh 24 jam hari bekerja dari tarikh clear payment.

4. Barang dipos SETIAP HARI kecuali Sabtu, Ahad dan cuti umum menggunakan perkhidmatan Poslaju

5. Barang akan sampai dalam tempoh satu hari bekerja selepas barang dipos. Dalam beberapa kes yang sangat jarang, barang akan sampai lewat beberapa hari

6. Sekiranya sampul tersebut koyak, hilang dan sebagainya; itu bukan tanggungjawab Asma-Felt-Box dan tidak akan meminta gantirugi. Saya akan merujuk kepada Poslaju untuk tindakan selanjutnya.

7. Sekiranya barang yang sampai ini tidak sama atau tidak cukup, saya akan hubungi asma-felt-box. Kami akan bincangkan penyelesaian sama ada refund wang, gantikan barang yang tak cukup/ tak sama. Sekiranya saya tidak menghubungi asma-felt-box bermakna saya memaafkannya dan menhalalkan terkurang itu.